top of page
  • up local college
  • YouTube up local college

קורס מלווים

לעסקים חברתיים

Why We're Great >

לי-לך.jpg
לילך כהן
ד״ר סמי בהט

Why We're Great >

ד״ר סמי בהט
ד״ר סמי בהט
ד״ר סמי בהט

יזמות וחדשנות חברתית מהוות כוח מניע ביצירתם של שינויים חברתיים ברמת הפרט והקהילה. בהיבט זה, עסקים ומיזמים חברתיים הפכו בשני העשורים האחרונים לתופעה רווחת בעשייה החברתית והקהילתית. מיזמים מסוג זה הם למעשה התפתחות של תופעת היזמות הכללית לסוגיה השונים (עסקית, טכנולוגית וחברתית) והם מבטאים שילוב שבין המגזר העסקי למגזר הארגונים החברתיים (ארגוני החברה האזרחית).

בשנת 2020 יגלגלו העסקים החברתיים מעל 600 מיליארד דולר בשנה. בישראל נמצאת תופעה זו בתחילתה  וצפוי כי לאור השינויים החלים בעולם יגדל מאוד מספר העסקים החברתיים אם, באמצעות הקמת עסקים חברתיים חדשים או אם  באמצעות מעבר של ארגונים חברתיים "מסורתיים" לדפוסי פעולה של עסקים חברתיים.

בקורס תינתן הכשרה למבקשים ללוות ולייעץ (חונכים) בתחום היזמות והעסקים החברתיים.
יוענקו  כלים יצירתיים ומקצועיים לטיפול ברעיונות ובמיזמים חברתיים בתחילת דרכם.

יזמות וחדשנות חברתית- גישות חדשות בפתרון בעיות חברתיות.

יצירתיות ושימוש בכלים יצירתיים לפתרון בעיות.

מרעיון למיזם- שלבים בפיתוח הרעיונות לקראת יישום.

עקרונות בגיוס מקורות מימון למיזמים חברתיים.

שיווק רעיונות חברתיים.

עקרונות מרכזיים בהכנת תכנית עסקית-חברתית בסיסית.

התנסות מעשית בליווי מיזם חברתי.

מסגרת הקורס

  • 10 מפגשים בני 3 שעות אקדמיות

  • משתתפי הקורס יקבלו ערכת מצגות במהלך הקורס וליווי מקיף ומקדם וסיוע בהשתלבות בעולם התעסוקה

  • משתתפי הקורס יקבלו תעודת בוגר\ת קורס.

מנהל הקורס

ד"ר סמי בהט

מתכנן ערים ואזורים עם רקע במנהל עסקים וניהול כללי. מרצה במכללות האקדמיות של תל חי ועמק יזרעאל לתואר ראשון ולתואר שני בנושאים הקשורים ליזמות בהיבטיה הטכנולוגיים, העסקיים והחברתיים. מעורב באופן פעיל בפרויקט בינלאומי ,SILICE  בחסות האיחוד האירופאי (EU), שמטרתו לעודד ולפתח אמצעים וכלים לעידוד יזמות חברתית במוסדות להשכלה גבוהה.

Anchor 1
bottom of page