top of page
 • up local college
 • YouTube up local college

הכשרת מנחי וויסות חושי

דורלי רוזנשטיין

Why We're Great >

דורלי רוזנשטיין
דורלי רוזנשטיין
דורלי רוזנשטיין

התכנית מיועדת להעניק כלים יישומיים, לקבוצות קטנות וליחידים, בעבודה עם ילדים מהגיל הרך ועד לתלמידי בית הספר היסודי. מטרת התכנית היא להכשיר מנחים שיוכלו לתת לילדים, להורים ולצוותי החינוך – כלים להתמודדות עם הקשיים התפקודיים הנובעים מלקות בוויסות חושי ולאפשר הבנה עמוקה יותר של התנהגויות שונות אצל אותם הילדים.

הקורס מומלץ גם לסייעות, משלבות, הורים, גננות ומורות המעוניינות לקבל כלים נוספים להתמודדות יום-יומית עם קשיי ויסות והתנהגות.

מסגרת הקורס

10 מפגשים בני 3 שעות

פירוט מהלך הקורס על פי נושאים​:

 • מבוא לתחום הוויסות החושי -  קשב תחושתי, רגישות יתר מול תת רגישות.

 • הקשב השמיעתי והשפעתו על התפתחות השפה - בעיות קשב שמיעתי. השפעתן על התפתחות השפה ועל הריכוז והלמידה בכתה. קידום הקשב השמיעתי.

 • המערכת הוסטיבולרית – התנועה ושיווי המשקל. השפעת המערכת על מיומנויות הקשב והלמידה.

 • רגישות-יתר וחסר - רגישות וסטיבולריים -  והשפעותיהם על התנהגות, חברתיות ולמידה.

 • הצלבות, חציות קו אמצע ודומיננטיות כבסיס לזיכרון וללמידה יעילה – מפגש כולל סדנא.

 • התחושה המגעית (טקטילית) – הבסיס להתקשרות ראשונית ולפיתוח מיומנויות חברתיות.

 • מוטוריקה עדינה – הבסיס לכתיבה יעילה.

 • התחושה העמוקה של הגוף (התחושה הפרופריוצפטיבית) – השפעות התנהגותיות ולימודיות.

 • סדנת יישומית - מסלולים התנסותיים, פעילויות בסיס לשילוב תנועה ותחושה במערכת החינוכית.

 • הגשת חומרים תנועתיים ותחושתיים כחלק מהסביבה החינוכית.

לכל משתתף/ת תנתן חוברת קורס עם החומרים התאורטים.

לכל משתתף/ת תנתן תעודת בוגר/ת קורס.

מנהלת הקורס

דורלי רוזנשטיין, מומחית להתפתחות הילד ולוויסות חושי.

בעלת קליניקה פרטית ומנחה קורסים והשתלמויות בתחומים העוסקים בקשר שבין ויסות חושי ללקויות תפקוד ובפענוח ציורי ילדים התפתחותי.
מאבחנת דידקטית ונוירו-התפתחותית-תפקודית, מומחית וללמידה בתחושה ותנועה.

בנוסף, משלימה בימים אלו תואר נוסף בשילוב טכנולוגיות בחינוך המיוחד.

Anchor 1
bottom of page