top of page
  • up local college
  • YouTube up local college

פרישה היא הזדמנות

יעל הוכמן

Why We're Great >

יעל הוכמן
יעל הוכמן
יעל הוכמן

הידעת- כשליש משנות חיינו הן שנים שלאחר הפרישה מעולם העבודה וכמעט אף אחד לא מכין אותנו לכך! (פחות מ 20% ממקומות העבודה מקיימים מפגשי הכנה לפרישה).

פעמים רבות הפרישה מעולם העבודה מהווה שינוי משמעותי ומלווה בחששות ואי ודאות ומשפיעה על כלל מעגלי החיים. אך הפרישה היא גם הזדמנות ! פיתחנו תכנית ליווי ייחודית המותאמת למכלול הצרכים של הפורשים מעולם העבודה.

 

במטרה להכשיר מלווים לסיוע בתקופת המעבר באמצעות היערכות וגיבוש תכנית פעולה ממוקדת תוצאה שיש בה כדי לשפר את איכות החיים של הפורשים מעולם העבודה.

תכני הקורס יתמקדו בשני צירים עיקריים :

א.  היכרות עם עולם התוכן של הפורשים במציאות המשתנה

ב.  מתן כלים פרקטיים לליווי

מסגרת הקורס

  • 12 מפגשים בני 3 שעות אקדמיות

  • לכל משתתפי הקורס תינתן חוברת קורס עם חומרים תיאורטיים.

  • משתתפי הקורס יקבלו תעודת בוגר\ת קורס.

מנהלת הקורס

יעל הוכמן

יעל הוכמן, גרונטולוגית, דוקטורנטית בחוג לגרונטולוגיה באוניברסיטת חיפה.

מנחת סדנאות הכנה לפרישה ומאמנת אישית בעלת ניסיון בליווי תהליכים בעולם הזקנה.

Anchor 1
bottom of page