top of page
 • up local college
 • YouTube up local college

פענוח ציורי ילדים

דורלי רוזנשטיין

Why We're Great >

דורלי רוזנשטיין
דורלי רוזנשטיין
דורלי רוזנשטיין

הציור מהווה פאן נוסף בהבנת התהליך ההתפתחותי של הילד ומאפשר הזדמנות לקבל זווית ראיה רחבה יותר על תפקודיו, התנסויותיו, תחושותיו ועל הדרך בה הוא קולט ומפענח את העולם. ברצוננו להעניק למשתתפים בקורס זה, כלים להתבוננות על עולמו ההתפתחותי של הילד – דרך ציוריו של הילד והמתבגר, בנוסף, נבחן היבטים הבאים לידי ביטוי גם בעולמו של המבוגר.

מסגרת הקורס

10 מפגשים בני 3 שעות

פירוט מהלך הקורס על פי נושאים​:

 • מיתוסים בציורי ילדים – עובדות נכונות, מוטעות וסותרות לגבי ציורי ילדים.

 • שלבי ההתפתחות בציורי ילדים – משלב השרבוט ועד לציור השלם (האם קיים...?). קשיים התפתחותיים: שפתיים ומוטוריים וכיצד הם באים לידי ביטוי בציורי הילדים?

 • סמליות בציורי ילדים – סוגי המבניות בציור ומה הם מספרים לנו? סימטריות, מסגרות, חלוקת הדף, נוף ורקע.

 • ילד אדום? ילד כחול? – עולם של צבעים ומה הם מספרים לנו.

 • התפתחות הבית, העץ והנוף כביטוי ל"אני" – כניסה לעולם המבוגרים.

 • תיאורים בציורי ילדים – הציור כשפה מילולית ובלתי מילולית.        

 • מצוקות, קשיים חברתיים ואפיונים משפחתיים בציורי ילדים.

 • הכניסה לעולם הבגרות – ציורים בגיל ההתבגרות והציור כהתמקצעות – למה מתבגרים מפסיקים לצייר? ואלו שממשיכים – מה הם מספרים לנו?

 • היצירה המופשטת  - מי מאתנו יהפוך להיות "צייר"?

 • סדנת ציורים ופענוח.

לכל משתתף/ת תנתן חוברת קורס עם החומרים התאורטים.

לכל משתתף/ת תנתן תעודת בוגר/ת קורס.

מנהלת הקורס

דורלי רוזנשטיין, מומחית להתפתחות הילד ולוויסות חושי.

בעלת קליניקה פרטית ומנחה קורסים והשתלמויות בתחומים העוסקים בקשר שבין ויסות חושי ללקויות תפקוד ובפענוח ציורי ילדים התפתחותי.
מאבחנת דידקטית ונוירו-התפתחותית-תפקודית, מומחית וללמידה בתחושה ותנועה.

בנוסף, משלימה בימים אלו תואר נוסף בשילוב טכנולוגיות בחינוך המיוחד.

Anchor 1
bottom of page