top of page

סדנת תקשורת אינטראקטיבית לצוותים בארגונים!!!

תקשורת זו מילה גדולה, ואם לומר את זה פשוט - לא כל האצבעות שוות. הכוונה היא שאנחנו שונים. לכל אחד מאתנו יש את סגנון התקשורת שמאפיין אותו. כדי לתת דוגמה ניתן להסתכל סביבנו ולאתר את אותם אנשים שכדי להגיע אליהם באמת, נשתמש בנתונים ועובדות בעוד שלאחרים הדרך תכיל שורות תחתונות ומשימות מוגדרות. לעתים גם אנשים קרובים אלינו, שאנחנו מכירים טוב, מפתיעים אותנו בתגובה שלהם למסר אותו אנו מנסים להעביר אליהם, מאד מתלהבים כשחשבנו שלא יתעניינו ולהפך, לא מגלים עניין למרות שאנו בטוחים שהצענו להם פתרון מושלם לבעיה אתה מתמודדים. בסופו של דבר כשאנחנו מתכננים את החומרים אותם נעביר ולא משנה מהי המטרה, כדאי ורצוי שנתכנן גם את הערוץ בו נעביר את המסר. הוא לא פחות חשוב מהתוכן. לעתים הוא יותר חשוב. בסדנת התקשורת האינטראקטיבית אנו נותנים לצוותים את האפשרות לגלות את ערוצי ההעברה אחד לשני באופן ברור, קל ונגיש.

האימפקט מדהים.

ROV (return of value) שאין שני לו.  

11.png