top of page
"הצורך הוא אבי ההמצאה" (אפלטון)

מותג ההשמה של חברת UP להשכלה מייצר תשתית השמה, כ״א ומיקור חוץ בתפיסת עולם אזורית השואבת את משמעותה מהשילוב בין שלטון מקומי אחראי לבין מקצוענות בתחומי ההשמה וההכשרה המקצועית.


תקופת הקורונה מציבה אתגר תעסוקתי חדש אשר הופך לאקוטי יותר ויותר עם כל יום שחולף. אחוז מחפשי העבודה מטפס מעלה, עולם המעסיקים עמוס באי ודאות לצד צורך בהתייעלות, תוך הבנה כי גיוסים מדויקים וכ״א גמיש, דינמי ומוכשר הם המפתח לשרידות והצלחה.

בימים אלו המרחב הקרוב הוא עוגן מרכזי עבור המעסיקים ומקור חיוני למחייה מכובדת עבור מחפשי העבודה, קרי תושבי האזור.


והשלטון המקומי? אין כמו הימים הללו בכדי להבין כי השלטון המקומי הוא המשפיע ביותר על אזרחי המדינה. ככזה מצופה ממנו לתת מענה לבעיה המרכזית של תושביו. היכולת להתפרנס בכבוד אינה רק צורך גשמי כי אם צורך רגשי, משפחתי וחברתי.


והאשכול? האשכול מהווה פלטפורמה מושלמת ובעזרת Up לתעסוקה, כוח מקצועי, אזורי ומכוון מטרה.


רואים עצמכם כשותפים? מחפשים עובדים או עבודה? שותפים לדרך ומציעים שירות משלים? צרו אתנו קשר והצטרפו למאמץ הלאומי המטריד את כולנו... כי "הצורך הוא אבי ההמצאה" (אפלטון)

bottom of page